Hotline
Chính sách bào hành

Chính sách bào hành

Theo chính sách bảo hành của các hãng đồng hồ, tất cả các đồng hồ chính hãng bán ra đều kèm theo 1 thẻ bảo hành hoặc sổ bảo hành toàn cẩu có giá trị bảo hành trong thời gian qui định của từng hãng đồng hồ khác nhau.
Chi tiết

Các dịch vụ của Thành Hưng

goto top
Call: 0913048998 Call: 0965686189